Sunday, March 25, 2012

دانلود قلاده های طلا

دانلود فیلم کامل قلاده های طلا

فیلم قلاده های طلا که به همت سربازان گمنام امام زمان ساخته شده است ! این سربازان گمنام امام زمان هنربندانی چون امین حیایی، محمدرضا شریفی نیا هستند  !

این وطن فروشان بی پدر و مادری که در این فیلم بازی کرده اند باید از این پس تحریم شوند تا هیچ کارگردانی باهاشون قرار داد نبنده! تف به شرف نداشته این هنر بندان بیشرف !

بابا شوخی کردم واقعن می خواستید این فیلم مسخره را ببینید ؟!


2 comments:

  1. نه بابا برا فحش به روح پدرشون اومدیم.عوضیای وظن فروش

    ReplyDelete