Friday, March 16, 2012

مظلوم نمایی خانواده خمینی به بهانه سالگرد مرگ مشکوک سید احمد

 در مصاحبه سایت خبری رهسا نیوز فاطمه طباطبایی همسر احمد خمینی می گوید : “عجب غربتی، به کدامین خطا و جرم؟ چرا سالگرد فرزند امام باید اینگونه غریبانه باشد که جز خواص از آن مطلع نباشند! آیا این روزهای غربت را پایانی نخواهد بود؟”


خانم طباطبایی! آیا شما از دل خانواده کسانی که در دوره شوهر شما سید احمد و پدر شوهر شما خمینی به دست جلاد سپرده  شده اند و در گورهای دست جمعی یا بی نام و نشان خفته اند و عزیزانشان حتا اجازه گریه کردن بر سر مزارشان را ندارند خبر دارید؟ آیا این روزهای  غربت برای آنان پایانی خواهد داشت؟ این هزاران نفر به چه جرمی و چه گناهی به جوخه های شوهر و پدر شوهر شما سپرده شدند ؟!  شوهر شما قربانی بازی قدرت خود ساخته شد !


احمد خمینی ۲۵ اسفند ۱۳۷۳ به طرز مشکوکی مرد در حالیکه اکبر هاشمی رفسنجانی در سفر خارجی  به سر می برد و سید علی خامنه ای که همواره دنبال بهانه ای می گردد تا مراسم نوروزی را کم رنگ کند این بار به مردم اعلام کرد مراسم نوروزی خود را خراب نکنند! در طول بستری چند روزه،  پزشک احمد خمینی  در تلویزیون ظاهر می شد و به طرز خنده داری می گفت ۹۹/۵ درصد مغز حاج احمد آقا از کار افتاده ! دعا کنید که آن نیم درصد کار همه مغز را انجام دهد! همه اینها را که کنار هم بگذاریم و اعتراض های سال آخر زندگی احمد خمینی را به آن بیافزایم، می توانیم قاتلان سید احمد را حدس بزنیم ! اما اینها دلیل نمی شود که ما امروز آب توبه بر سر سید احمد بریزیم، شخصی که قربانی مافیای خود ساخته شد!


احمد خمینی به چه چیزی اعتراض داشت؟!! مسلما او به شکنجه و اعدام اعتراض نداشت! به استبداد دینی اعتراض نداشت بلکه به پیمان شکنی رفسنجانی و خامنه ای اعتراض داشت.  ظاهرا ایشان قرار بود پس از رفسنجانی رییس جمهور شود اما هنگامی که دید رفسنجانی به دنبال گرفتن رییس جمهوری مدام العمر است و ناطق نوری از طرف خامنه ای سفر استانی انجام می دهد تا خود را برای انتخابات آمده کند، فهمید چه کلاه  گشادی سرش رفته است و شروع به اعتراض کرد اما سران حکومت از پیش آمادگی داشتند و سرش را زیر آب کردند !

No comments:

Post a Comment