Tuesday, February 7, 2012

اگر خمینی زنده بود و میخواست مدل حاج سید جوادی از مردم ایران عذر خواهی کند چه می نوشت ؟! (طنزمردم شریف ایران از اینکه انقلاب از مسیر خود منحرف شد از شما واقعن عذر می خواهم

لکن قانون اساسی که امروز شما را به بردگی کشیده را من ننوشتم ! عبد الکریم لاهیجی و بنی صدر و حاج سید جوادی  و بازرگان نوشتند! من تنها آن را خواندم و نکته ای خلاف اسلام در آن ندیدم اما خیلی خوشحال شدم هنگامی که دیدم شما مردم بزرگوار ایران را در این قانون اساسی کت بسته تحویل من دادند! شما هم اگر جای من بودید مرگ من آن را امضا نمی کردید ؟!

 کسانی که در چند ماه اول انقلاب تیر باران شدند در دوره حاج سید جوادی  وزیر وقت دادگستری و ابراهیم یزدی  دادستان انقلاب، هم حزبی حاج سید جوادی بود! من آخوند بی سواد کجا نام این سردار و سرلشکر ها را می دانستم

من واقعن می خواستم آب و برق و گاز را رایگان کنم اما صدام و استکبارجهانی جنگ به ما تحمیل کردند و نشد. انشا الله در انقلاب بعدی رایگان می شود!

لکن من تئوری ولایت فقیه را داده بودم اما بنی صدر نزد ما آمد و گفت اگر اینجور بگوییم مردم از ما روی برگردان می شوند و از دهان ما بیانیه ای منتشر کرد و در آن گفت ما جمهوری مانند فرانسه می خواهیم که دروغ بود پس بنی صدر شما را فریب داد نه اینجانب!

اینکه آقای بازرگان عکس ما را در ماه دیدند و ریشمان را لای قرآن، هم تقصیر شاهان خائن پهلوی  بود! لکن اگر بازرگان را به جای فرنگ و تحصیل دروس کفر آمیز به کره ماه فرستاده بودند میفهمید که عکس ما در ماه نیست !

خامنه ای را هم که اکنون بر شما حاکم است. رفسنجانی با نقل قولی دروغ از من رهبر کرد و من بی تقصیرم. جنگ هم که شش سال بیشتر طول کشید تقصیر رفسنجانی بود او به من گفت که کار صدام را یک سره خواهیم کرد من که گناهی نداشته ام !

رژیم  پهلوی به رهبری من سرنگون شد! که این منتی است از جانب من بر شما.  حالا اگر بعدش خوشبخت نشدید و پشیمان شدید این دیگر مشکل خودتان است! در ضمن عده می خوستند انقلاب را از من بدزدند که نتوانستند.

 حتا آخوند شدنم هم تقصیر خودم نبود، لکن در دوره قاجار مدرسه ای نبود که ما برویم. ناچار رفتیم آخوند شدیم که این هم تقصیر شاهان قاجار بود که راهی جز آخوند شدن برای ما نگذشته بودند !

در پایان تمام تقصیر به گردن شاه بود و بعدش هم کسانی که نتوانستند انقلاب را از من بدزدند یا اینکه من انقلاب را از آنها دزدیدم، داوری اش به عهده شما امت عزیز

و السلام و علیکم ، روح الله الموسوی الخمینی

No comments:

Post a Comment