Wednesday, October 10, 2012

پیامک محمد رضا شاه به چپول ها و میلی- مذهبی ها


چپول ها  و ملی- مذهبی های عزیز انقلاب شکوهمندتان چگونه پیش می رود ؟  نرخ دلار و طلا  و خانه امروز چند است ؟!  جایگاه بین المللی ایران کجاست ؟ شما چقدر پررو هستید با این گندی که به مملکت زده اید هنوز به گزافه گویی ادامه می دهید دست کم بروید ته صف بایستید . چرا دست از سر این نسل سوخته بر نمی دارید؟  هنوز هم که به من بد می گویید ما که ۳۴ سال است خوب یا بد کاره ای نیستیم آخوند ها را ول کرده اید و مرتب کاه کهنه به باد می دهید.  دیروز در پیشگاه انوشیروان بودیم گله کردم که ایران دارد نابود می شود اما شما هنوز در ۲۸ مرداد گیر کرده اید. انوشیروان گفت: ای بابا اینها هنوز دست از سر من بدلیل قیام مزدک برنداشته اند تو چقدر پر توقع هستی ! آقا این ها کی هستند که هنوز به من و نوه ام خسروپرویز بد و بیراه می گویند ؟ گفتم اینها ملی-مذهبی هستند یعنی در ایران به دنیا آمده اند اما خودشان را برای عرب های حجاز جر می دهند.  محمد مصدق هم اینجاست می گوید: آقا مد شده هر کسی می خواهد به مردم خیانت کند اول چند تا اشک تمساح برای ما می ریزد ، آقا ما هر چه بودیم این قدر از نام و عکس ما برای وطن فروشی استفاده نکنید. در پایان گمان نمی کنم شما چپول ها و ملی-مذهبی ها ذره ای رویتان کم شود و عقده های شما را تنها خاک گور درمان خواهد کرد. 

1 comment:

  1. افسوس! اگر از امثال شما دانشمندان در زمان انقلاب بیشتر تولید می شد ما الآن دچار این بدبختی نبودیم. واقعاً ... خواهر شاه که نظام پادشاهی را بوسید و دودستی تحویل آخوندها داد.

    ReplyDelete